Privacy Policy

The Steptember website is administered by CP Nederland. CP Nederland is committed to safeguarding your privacy online. We do not collect personal information from you unless you voluntarily and knowingly provide it to us. We do not provide or sell information about our visitors to vendors. 

We do not collect any personal information from a visitor to our site unless that visitor explicitly and intentionally provides it. If you are simply browsing our site, we do not gather any personal information about you. 

To ensure security, CP Nederland uses a highly secure internet connection to protect against the loss, misuse, and alteration of any information we receive from you. However, as with any transmission over the Internet, there is always some element of risk involved in sending personal information. 

For any questions about this statement, website procedures or online privacy issues please contact our web team at steptember@cpnederland.nl

Please read our full privacy policy here in Dutch:

Algemeen
Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die STEPtember verwerkt van haar deelnemers, donateurs, of andere geïnteresseerden. Indien je deelneemt aan STEPtember, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

STEPtember respecteert de privacy van haar deelnemers, donateurs en gebruikers van de website en de STEPtember app. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt door STEPtember en met welk doel dat gebeurt. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de persoonsgegevens welke via het STEPtember platform (website en app) worden verwerkt en verzameld. We verzamelen geen persoonlijke informatie van je tenzij je die vrijwillig en bewust aan ons geeft. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Persoonsgegevens
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van jou
als deelnemer:

 • naam
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • of je ouder of jonger bent dan 18 jaar
 • postadres (indien je een stappenteller nodig hebt)
 • inloggegevens
 • stappen die je invoert op de site of in de app
 • de donaties die je binnenhaalt
 • beperkte cijfers van je creditcard, als je daarmee betaalt
 • bedrag aan ingezamelde donaties
 • aantal stappen per dag
 • het type/model van je mobiele apparaat of computer;

 

als donateur:

je voor- en achternaam, e-mailadres, beperkte cijfers van je creditcard, bedrag van de gegeven donaties;

 

en algemeen: informatie over hoe je onze diensten en programma's gebruikt en je voorkeuren met betrekking tot onze diensten en programma's

 

Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • om je inschrijving voor STEPtember deelname te verwerken;
 • om jou gebruik te laten maken van alle functionaliteiten op het STEPtember platform;
 • om met jou te communiceren door middel van het verzenden van mailings gedurende het event (afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing);
 • het opsturen van een stappenteller per post indien gewenst;
 • om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen;
 • eventuele giften of donaties die u aan ons doet te verwerken;
 • we zullen de contactgegevens die je hebt verstrekt ook gebruiken om je marketinginformatie te sturen met betrekking tot de STEPtember-campagne via e-mail of andere digitale communicatie;

Deelnemers van STEPtember delen door hun deelname automatisch persoonsgegevens (naam , aantal stappen en opgehaalde donaties) op het platform van STEPtember. Deze persoonsgegevens zijn zichtbaar zijn voor anderen. Middels de STEPtember app zijn de gegevens die je als team verwerkt zichtbaar voor de anderen in datzelfde team. Deelnemers dragen zelf verantwoordelijkheid voor de uitwisseling van deze persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden
Wij geven de door jou verstrekte gegevens alleen door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van diensten. (zoals onze platform-serviceprovider, mobiele app-serviceprovider, betalingsgatewayprovider, logistieke partner voor verzending van stappentellers en marketingserviceproviders). We geven of verkopen geen informatie van je door aan leveranciers.

Beveiligen en bewaren
De STEPtember website wordt beheerd door CP Nederland (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 73574260, Randhoeve 221, 3995 GA HOUTEN, 030 2459090) en onze collega's van de STEPtember moederorganisatie (Cerebral Palsy Alliance) uit Australië. Samen zien wij erop toe dat je online privacy is gewaarborgd. Om jouw veiligheid te garanderen gebruiken CP Nederland en de Cerebral Palsy Alliance een zeer goed beveiligde internetverbinding die beschermt tegen het verlies, misbruik en het veranderen van alle informatie die we van je ontvangen. Wij bewaren je gegevens niet langer dan 3 jaar.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Je kunt ons te allen tijde mailen om je gegevens in te zien en te laten wijzingen/verwijderen. 

Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 29 juni 2021.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via STEPtember@cpnederland.nl

Connect with Us

 #steptembernl