Privacy Policy

The Steptember website is administered by CP Nederland. CP Nederland is committed to safeguarding your privacy online. We do not collect personal information from you unless you voluntarily and knowingly provide it to us. We do not provide or sell information about our visitors to vendors. 

We do not collect any personal information from a visitor to our site unless that visitor explicitly and intentionally provides it. If you are simply browsing our site, we do not gather any personal information about you. 

To ensure security, CP Nederland uses a highly secure internet connection to protect against the loss, misuse, and alteration of any information we receive from you. However, as with any transmission over the Internet, there is always some element of risk involved in sending personal information. 

For any questions about this statement, website procedures or online privacy issues please contact our web team at steptember@hetlandelijkbureau.nl

Please read our full privacy policy here in Dutch:

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Steptember verwerkt van haar deelnemers, donateurs, of andere geïnteresseerden. Indien je deelneemt aan Steptember, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

Steptember respecteert de privacy van haar deelnemers, donateurs en gebruikers van de website en de Steptember app. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt door Steptember en met welk doel dat gebeurt. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de persoonsgegevens welke via het Steptember platform (website en app) worden verwerkt en verzameld. We verzamelen geen persoonlijke informatie van je tenzij je die vrijwillig en bewust aan ons geeft. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via Steptember@hetlandelijkbureau.nl

Persoonsgegevens
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van jou:

 • naam
 • NAW-gegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • inloggegevens
 • stappen die je invoert op de site of in de app

Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • alle deelnemers na afloop van Steptember het certificaat toe te sturen
 • om je inschrijving voor Steptember deelname te verwerken.
 • om met jou te communiceren door middel van het verzenden van e-mailings of post (afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.)
 • om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
 • om jou gebruik te laten maken van alle functionaliteiten op het Steptember platform.

Verstrekking aan derden
Wij geven de door jou verstrekte gegevens alleen door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal betalingen. We geven of verkopen geen informatie van je door aan leveranciers.

Beveiligen en bewaren
De Steptember website wordt beheerd door CP Nederland en onze collega's van de Cerebral Palsy Alliance uit Australië. Samen zien wij erop toe dat je online privacy is gewaarborgd. Om jouw veiligheid te garanderen gebruiken CP Nederland en de Cerebral Palsy Alliance een zeer goed beveiligde internetverbinding die beschermt tegen het verlies, misbruik en het veranderen van alle informatie die we van je ontvangen.

Wij bewaren je gegevens niet langer dan 3 jaar.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Je kunt ons mailen om je gegevens in te zien en te laten  wijzingen. 

Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 9 juni 2020.

Image of Charli and Tej

Connect with Us

 #steptembernl