Elke stap telt

ingezameld

Opbrengst Steptember 2018

In Steptember 2018 werd er maar liefst € 343.066,70 ingezameld voor mensen met cerebrale parese. Een geweldige opbrengst, waar we alle deelnemers en sponsoren enorm voor willen bedanken. Met het totaal opgehaalde bedrag hebben we al vele mooie dingen kunnen doen!

 • Wetenschappelijk onderzoek

  Een deel van de opbrengst is gegaan (en gaat ook in 2019) naar wetenschappelijk onderzoek: Moving, Music & CP, dat Jule Zuiderbaan doet bij professor dr. Erik Scherder. Hierin onderzoekt zij of matig intensief bewegen, in dit geval lopen op muziek, een gunstiger effect heeft op het executief functioneren (het doelgericht kunnen uitvoeren van taken en alles wat er nodig is om dat te doen) en het looppatroon van personen met een milde vorm van cerebrale parese (CP) dan wanneer gelopen wordt zonder muziek. Jule is musicoloog en heeft zelf CP.
 • Landelijke Zorg Standaard voor de psychosociale zorg in de kinderrevalidatie 

  Ook hebben we met Steptember kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van een Landelijke Zorg Standaard voor de psychosociale zorg in de kinderrevalidatie. Het is namelijk heel belangrijk dat men beseft dat het bij de behandeling van een lichamelijke aandoening niet alleen gaat om motorische vaardigheden. Juist met het oog op participatie, zelfvertrouwen en zelfstandigheid is aandacht voor de psychosociale ontwikkeling van het kind en het gezin om hem heen essentieel.
 • Voorlichtingscampagne over CP  

  En natuurlijk blijven we ook bezig met de CP bewustwordingscampagne: Dit is CP. Samen met mensen die zelf CP hebben zijn we dit vorm aan het geven. Hou de site www.ditiscp.nl in de gaten!
 • CP light: groep voor jongeren met CP

  Dankzij Steptember is er een groep opgericht voor jongeren met lichte CP tussen 12 en 25 jaar.  Via een app groep delen ze hun ervaringen en wisselen ze tips uit. Gewoon, omdat het ook weleens prettig is dat anderen je écht begrijpen.

 • BOSK Winterweek

  Jaarlijks organiseert de BOSK een winterweek in het Oostenrijkse Au. Met Steptember-geld is er een extra Bi-unique ski aangeschaft voor de deelnemers.  Allemaal mede dankzij de steun van de 2018 deelnemers en sponsoren. Heel veel dank daarvoor, namens ons én alle mensen met cerebrale parese!